Inför danskvällarna

Här är listor med utlärda danser som ni kan studera och sedan önska till danskvällarna. Listorna finns även i lokalen och där sätter du ett streck efter dansen du vill dansa/snabbrepetera.

Observera att nivåerna inte stämmer på alla danser, nivåerna kommer att korrigeras när Utlärda danser får länkar till stepsheet.

Listorna

 

Låt oss veta vad du tycker!