Förtroendevalda 2021

På årsmötet valdes följande personer in.

Ordförande: Thomas Christensen

Sekreterare: Katarina Pahmp

Kassör: Tony Petersson

Ledamot: Kerstin Andersson

Ledamot: Thomas Blixt-Hansson

Ledamot: Arne Laursen

Suppleant: Lotta Holgersson

Suppleant: Linda Jönsson

Revisor: Anh Tram

Revisor: Katarina Gustavsson

Valberedning: Anci Holm

Valberedning: Lillemor Klavestrand

Låt oss veta vad du tycker!

%d