Styrelsen

    Kontakta styrelsemedlemmarna

    Thomas Christensen: Ordförande Katarina Blixt: Sekreterare Tony Petersson: Kassör Kerstin Andersson: Ledamot Thomas Blixt: Ledamot Yvonne Dresler: Ledamot Lotta Holgersson: Suppleant Linda Jönsson : Suppleant

    Låt oss veta vad du tycker!

    %d