Årsmöte 17/3 17:30 – 18:30 på Grönadal följt av danskväll

Den 17/3 hålls Linedance Helsingborgs årsmöte på Grönadal. Vi startar 17:30 med smörgåstårta och när alla har försett sig startar årsmötet. Årsmötet beräknas vara färdigt senast 18:45.

Val som ska förrättas under kvällen

  • Ordförande på 2 år
  • 2 Ledamöter på 2 år
  • 2 Suppleanter på 1 år
  • 2 revisorer och 1 revisorssuppleant på 1 år

Motioner till årsmötet ska vara inkomna senast 3/3 och kan lämnas till någon i styrelsen eller skickas till styrelsen@ld-hbg.se

Vill du nominera någon till styrelsen går det bra att skicka till e-postadressen ovan eller prata med någon i valberedningen. Annica Bragvad på torsdagskurserna eller Annica Hellgren som går Steg 4 på söndagarna.


Kommentarer

Lämna ett svar