Resultaten från årsmötet

42 medlemmar närvarade vid Linedance Helsingborgs årsmöte 2023 där verksamheten 2022 avhandlades och förtroendevalda röstades in.

Valen för 2023

  • Ordförande på 2 år, Thomas Christensen
  • Ledamöter på 2 år, Kerstin Andersson och Yvonne Dresler
  • Suppleanter 2 år, Linda Jönsson och Lotta Holgersson
  • 2 revisorer på 1 år, Anh Tram och Katarina Gustavsson
  • Revisorssuppleant på 1 år, vakant
  • Valberedning på 1 år, Annika Hellgren och Annika Bragvad

Arne Laursen valde att inte ställa upp till omval som ledamot och styrelsen tackade honom för hans tid i styrelsen och för allt han bidragit med.


Kommentarer

Lämna ett svar